Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kultūrinė revoliucija

žr. Didžioji proletarinė kultūrinė revoliucija.