Kurganų kultūra

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kurganų kultūra

Europos archeologinė kultūra, gyvavusi nuo 4500 iki 2500 m. pr. Kr.

Pusiau klajoklių kurganų kultūrą 1956 m. įvardijo M. Gimbutienė. Jai būdingas mirusiųjų laidojimas pilkapiuose. Ji skirstoma į keturis periodus. I ir II kultūros laikotarpiai atitiktų ankstyvąjį duobinės (duobinių kapų) kultūros periodą, III etapas – Maikopo (Michailovkos) kultūrą, o IV kurganų kultūros etapas – vėlyvąjį duobinės (duobinių kapų) kultūros periodą. Su kurganų kultūra M. Gimbutienė sieja indoeuropiečius, nurodydama tris jų migracijos bangas į Europą: pirmoji – 4400-4200 m. pr. Kr., antroji – apie 3500 m. pr. Kr., trečioji – 3000-2800 m. pr. Kr. Jų metu senoji Europa perėmė indoeuropietišką socialinę struktūrą ir ideologiją.