Kursko mūšis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kursko mūšis

vienas svarbiausių II pasaulinio karo mūšių, vykęs 1943 m. liepos-rugpjūčio mėn.

Vokiečių armija (apie 900 tūkst. karių, 2,7 tūkst. tankų) pradėjo puolimą, bet Raudonoji armija (1,3 mln. karių, 3,4 tūkst. tankų) atrėmė puolimą ir sėkmingai kontratakavo. Vokiečiai prarado apie 0,5 mln. karių. Mūšio metu vyko didžiausios II pasaulinio karo tankų kautynės Prochorovkos kaimo rajone. Po Kursko mūšio vokiečių armija ėmė trauktis Berlyno link, strateginę iniciatyvą galutinai perėmė Raudonoji armija. Šiame mūšyje pirmą kartą dalyvavo sovietinė 16-oji lietuviškoji šaulių divizija, patyrusi skaudžių nuostolių.