Kutuzovas Michailas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kutuzovas Michailas

M. Kutuzovas
M. Kutuzovas
(Goleniščevas Kutuzovas Michailas; 1745-1813), rusų karvedys, nuo 1812 m. generolas feldmaršalas.

1764-65 m. Abiejų Tautų Respublikoje kovojo prieš Baro konfederaciją, vadovavo mažiems kariniams daliniams. Dalyvavo 1768-1774, 1787-1791 m. Rusijos-Turkijos karuose. 1795-1799 m. vadovavo Rusijos kariuomenei Suomijoje. 1799-1801 ir 1809-1811 m. – Lietuvos, 1801-1802 m. – Peterburgo, 1806-1807 m. – Kijevo generalgubernatorius. 1805 m. Rusijos-Austrijos kare vadovavo Rusijos armijai Austrijoje. 1811 m. paskirtas vyriausiuoju armijos vadu Moldavijoje. Už 1811 m. pergalę prie Slobozijos gavo grafo, už 1812 m. Bukarešto taikos sudarymą – Šviesiausiojo kunigaikščio titulą. Kare su Napoleonu – vyriausiasis Rusijos kariuomenės vadas (nuo 1812 08 20).