Laisvamanybė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Laisvamanybė

religijos nepripažinimas.

Pradėjo sklisti XVII a. pab.-XVIII a. pr. XIX a. pab.-XX a. pr. veikė nemažai JAV lietuvių laisvamanių draugijų („Spindulys“, Lietuvių laisvamanių sąjunga, Laisvamanių etinės kultūros draugija ir kt.). 1924-1941 m. Laisvamanių etinės kultūros draugija veikė Lietuvoje, leido laikraštį „Laisvoji mintis“ (1933-1941). Draugija turėjo laisvamanių kapines, bibliotekas, orkestrus. Svarbiausi draugijos veikėjai – Jonas Šliūpas, Jonas Vabalas-Gudaitis, Petras Leonas ir kiti. Pasisakė už bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, netikinčiųjų vaikų atleidimą nuo tikybos mokymosi, civilinės metrikacijos įvedimą.