Laisvieji žmonės

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Laisvieji žmonės

XV-XX a. I ketvirčio Lietuvos valstiečių kategorija. Susidarė iš laisvųjų valstiečių – žemdirbių nebaudžiauninkų. Turėjo asmens laisvę, teisę kilnotis, žemę perleisti kitiems valstiečiams, o pastatus galėjo parduoti.

Po 1795 m. jų skaičius mažėjo, nes valstybiniuose dvaruose buvo priskirti valstybinių valstiečių kategorijai. Baudžiavos panaikinimo metu caro valdžia juos traktavo kaip bežemius, be teisių į naudotą žemę. XX a. pr. laisviesiems žmonėms prilyginti bajorai su nepripažinta bajoryste. Išnyko XX a. 3 deš. sulyginus jų ir kitų valstiečių kategorijų teises.