Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Lapkričio revoliucija

žr. Vokietijos lapkričio revoliucija.