Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Latgaliai

baltų gentis, turėjusi didžiausios įtakos latvių tautos susidarymui. X-XIII a. gyveno rytinėje Latvijos dalyje.

Mirusiuosius laidodavo plokštiniuose kapinynuose, rečiau pilkapiuose, nedegintus. Žinomiausi kapinynai: Nukšų, Erglų, Kivtų, Zvirgsdenės, Jaunakenio. Piliakalniai – Rezeknės, Jersikos, Asotės, Kuoknesės.