Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Lazdynų Pelėda

seserų rašytojų Sofijos Pšibiliauskienės (1867-1926) ir Marijos Lastauskienės (1872-1957) slapyvardis.

1898-1908 m. Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašyti kūriniai beveik visi parašyti Sofijos Pšibiliauskienės, po 1908 m. – ir Marijos Lastauskienės. Parašė apsakymų („Našlaitė“, 1898, „Motulė paviliojo“, 1908 ir kt.), apysakų („Naujasis takas“, 1912 ir kt.), romaną „Iki mirties“ (1924).

Portretai

Fiodoras Aleksejevičius
Fiodoras Aleksejevičius

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.