Lelevelis Joachimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lelevelis Joachimas

(Joachim Lelewel; 1786-1861), lenkų ir lietuvių politikas, istorikas, knygotyrininkas, numizmatas. Vilniaus universiteto profesorius. Per 1830-1831 m. sukilimą sukilėlių vyriausybės narys.

1808 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1822 m. Vilniaus universiteto profesorius. 1824 m. po filomatų ir filaretų bylos pašalintas iš Vilniaus universiteto. 1829-1831 m. Lenkijos karalystės seimo narys. Per 1830-1831 m. sukilimą Patriotų draugijos (Varšuvoje) narys. Buvo respublikoniškų pažiūrų, siūlė radikalių socialinių reformų. Po sukilimo apsigyveno Paryžiuje. Čia pirmininkavo Lenkijos tautiniam komitetui. Ištremtas iš Prancūzijos 1833-1861 m. gyveno Briuselyje. Idealizavo XV-XVIII a. Lenkijos valstybinę santvarką, bajorų demokratiją laikė pažangiausia valdymo forma. Jam monarchizmo ir absoliutizmo priešprieša – Lietuvos ir Lenkijos valstybė. Jos žlugimą siejo su stambiosios bajorijos savanaudiškumu, politinių teisių kitiems luomams nepripažinimu. Ragino lietuvius studijuoti savo kalbą ir istoriją. Tai turėjo įtakos istoriniams tyrimams Vilniaus universitete. Lietuvos istorijai svarbūs jo veikalai „Žvilgsnis į lietuvių tautų senovę ir jų ryšius su herulais“, „Lietuvos ir Rusios istorija“. Dar parašė darbų iš vidurinių amžių numizmatikos, istorinės geografijos.