Leninas Vladimiras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Leninas Vladimiras

V. Leninas
V. Leninas
(tikr. Uljanovas; 1870-1924), Rusijos politikas, bolševikų partijos ir Sovietų Rusijos įkūrėjas bei vadovas, 1917 m. spalio perversmo Rusijoje organizatorius, komunizmo teoretikas.

Nuo 1893 m. dalyvavo Peterburgo darbininkų revoliuciniame sąjūdyje, pasireiškė kaip marksistas. 1895 m. įsteigė Peterburgo darbininkų kovos organizaciją. 1895 m. pabaigoje suimtas, 1897 m. ištremtas į Sibirą. 1900 m., grįžęs iš tremties, keliavo po Vakarų Europą. 1903 m. tapo bolševikų lyderiu, redagavo pagrindinį rusų socialdemokratų leidinį „Iskra“. Vadovavo 1917 m. spalio perversmui. Po jo tapo Sovietų Rusijos liaudies komisarų tarybos (vyriausybės) pirmininku ir komunistų partijos vadovu. Parašė „Kapitalizmo išsivystymas Rusijoje“ (1898), „Ką daryti?“ (1902), „Materializmas ir empiriokriticizmas“ (1908) bei kt.