Lenkų karinė organizacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lenkų karinė organizacija

(Polska Organizacja Wojskowa; POW), slapta karinė organizacija, įsteigta 1914 m. spalio mėn. Varšuvoje J. Pilsudskio iniciatyva.

Lietuvoje POW centras buvo Vilniuje. 1919 m. sausio 1 d. paėmė valdžią Vilniuje, tačiau kraštą užėmus bolševikams iš Vilniaus pasitraukė. 1919 m. kovo mėn. iš Varšuvos įsakyta organizuoti sukilimą Lietuvos valdžiai nuversti. Tam tikslui sudaryta karinė apygarda, kuri apėmė lenkų neokupuotą Lietuvą. Rugpjūčio 28 d. Lietuvos kariuomenei puolant bolševikus šiaurės rytų Lietuvoje, Kaune POW vadovybė bandė surengti sukilimą, nutraukė ryšį su provincija, užpuolė kai kurias sargybas. Tačiau išpuolis buvo užgniaužtas, organizacija nustojo veikusi. 1920 m. Kaune buvo teisiama 117 organizacijos narių. Iki 1928 m. visi jau buvo atlikę bausmę. Kalėjime mirė vienas iš sąmokslo vadovų.