Lenkų sukilimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lenkų sukilimas

1830-1831 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje, kartais dar vadinamas Lapkričio, o Vakaruose – lenkų sukilimu.

Sėkminga 1830 m. liepos revoliucija Prancūzijoje ir belgų išsivadavimo kova tais pačiais metais uždegė lenkų patriotų viltis atkurti nepriklausomybę, tapo paskata rengtis sukilimui. Gandai, kad caras Nikolajus I rengiasi rinkti rekrutus Lenkijos karalystėje ir pasiųsti juos slopinti revoliucijos Vakarų Europoje, tapo sukilimo pretekstu. Sukilimas prasidėjo 1830 m. lapkričio 29 d. Sukilėliams pavyko nuginkluoti rusų įgulas. Tačiau 1831 m. pasiuntus didelę Rusijos kariuomenę, nepaisant joje prasidėjusios choleros epidemijos, sukilimas rudenį buvo nuslopintas. Lenkijos karalystės autonomija buvo panaikinta, konstitucija pakeista Organiniu statutu. Su sukilėliais buvo žiauriai susidorota.