Leonas Petras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Leonas Petras

P. Leonas
P. Leonas
(1864-1938), teisininkas, politikas. 1918-1919 m. Lietuvos Respublikos teisingumo, vidaus reikalų ministras.

Bendradarbiavo „Lietuviškajame balse“, „Šviesoje“, „Varpe“. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1908-1912 m. pirmininkavo „Dainos“ draugijai. Dalyvavo organizuojant lietuvių dailės parodas Kaune. 1914 m. dalyvavo steigiant Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1915-1918 m. buvo tos draugijos vicepirmininkas Rusijoje. Vienas iš „Santaros“ partijos kūrėjų ir vadovų. 1920-1922 m. dėstė Kauno Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. Kauno universiteto profesorius, iki 1933 m. teisės fakulteto dekanas. 1922 m. gruodį buvo numatytas į Lietuvos Prezidento postą, tačiau vietoj jo buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis. Nuo 1933 m. redagavo žurnalą „Kultūra“. Išleido darbus „Teisės enciklopedijos paskaitos“ (1924), „Teisės filosofijos istorija“ (1928-1936), „Sociologijos paskaitos“ (1939).