Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Liaudies seimas

Rinkimai
Rinkimai
„Liaudies seimas“
„Liaudies seimas“
marionetinė aukščiausiosios valstybinės valdžios institucija sovietų okupuotoje Lietuvoje. Išrinktas 1940 m. liepos 14-15 d. Veikė 1940 m. liepos 21 - rugpjūčio 25 d.

Pirmoje sesijoje priėmė „prašymą“ Sovietų Sąjungai leisti įstoti į jos sudėtį, o antroje rugpjūčio 24 d. priėmė naują Lietuvos sovietinę konstituciją ir pasivadino LSSR Aukščiausiąja Taryba.