Liaudies seimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Liaudies seimas

Rinkimai
Rinkimai
„Liaudies seimas“
„Liaudies seimas“
marionetinė aukščiausiosios valstybinės valdžios institucija sovietų okupuotoje Lietuvoje. Išrinktas 1940 m. liepos 14-15 d. Veikė 1940 m. liepos 21 - rugpjūčio 25 d.

Pirmoje sesijoje priėmė „prašymą“ Sovietų Sąjungai leisti įstoti į jos sudėtį, o antroje rugpjūčio 24 d. priėmė naują Lietuvos sovietinę konstituciją ir pasivadino LSSR Aukščiausiąja Taryba.