Liaudininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Liaudininkai

lietuvių politinė srovė. Artima Rusijos liberaliajai narodnikystės krypčiai. Pradėjo formuotis XIX a. pab. varpininkų organizacijose. Iki 1902 m. vadinosi varpininkais, nuo 1902 m. – demokratais.

Kritikavo carinę politiką, radikalesni liaudininkai protestavo prieš monarchinę santvarką, skelbė Prancūzijos didžiosios revoliucijos idėjas. Liaudininkai sukūrė Lietuvos demokratų partiją, Lietuvos valstiečių sąjungą, Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partiją, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą, dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje. Turėjo savo organizacijas: „Žiburėlis“ (1894-1940), „Šviesa“ (1905-1909), „Aušra“ (1907-1908), Agronomijos teisių draugija (1915-1918), „Grūdas“ (1916-1918), Jaunimiečiai (1922-1936), studentų draugija „Varpas“ (1923-1940) ir kt. Rūpinosi periodiniais leidiniais „Varpas“ (1889-1905), „Ūkininkas“ (1890-1905), „Lietuvos ūkininkas“ (1905-1940) ir kt.