Lietuvių aktyvistų frontas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvių aktyvistų frontas

(LAF), pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizacija, veikusi 1940-1941 m. Vadovavo K. Škirpa. Įkurtas 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne. Programinis tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Organizavo 1941 m. Birželio sukilimą Lietuvoje.

Ji subūrė politinių partijų ir srovių – tautininkų, krikščionių, demokratų, voldemarininkų, liaudininkų, socialdemokratų – veikėjus ir narius. LAF užmezgė santykius su pogrindinėmis organizacijomis Lietuvoje, teikė joms informaciją, padėjo rengti sukilimą prieš okupantus. 1941 m. LAF veiklą sustabdė okupacinė vokiečių valdžia.