Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Lietuvių aktyvistų frontas

(LAF), pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizacija, veikusi 1940-1941 m. Vadovavo K. Škirpa. Įkurtas 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne. Programinis tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Organizavo 1941 m. Birželio sukilimą Lietuvoje.

Ji subūrė politinių partijų ir srovių – tautininkų, krikščionių, demokratų, voldemarininkų, liaudininkų, socialdemokratų – veikėjus ir narius. LAF užmezgė santykius su pogrindinėmis organizacijomis Lietuvoje, teikė joms informaciją, padėjo rengti sukilimą prieš okupantus. 1941 m. LAF veiklą sustabdė okupacinė vokiečių valdžia.

Portretai

Kazys Grinius
Kazys Grinius

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.