Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Lietuvių aktyvistų frontas

(LAF), pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizacija, veikusi 1940-1941 m. Vadovavo K. Škirpa. Įkurtas 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne. Programinis tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Organizavo 1941 m. Birželio sukilimą Lietuvoje.

Ji subūrė politinių partijų ir srovių – tautininkų, krikščionių, demokratų, voldemarininkų, liaudininkų, socialdemokratų – veikėjus ir narius. LAF užmezgė santykius su pogrindinėmis organizacijomis Lietuvoje, teikė joms informaciją, padėjo rengti sukilimą prieš okupantus. 1941 m. LAF veiklą sustabdė okupacinė vokiečių valdžia.

Portretai

Mackevicius
Mackevicius

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.