Lietuvių mokslo draugija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija
Lietuvių mokslo draugija
1907-1940 m. Vilniuje veikusi mokslo, švietimo ir kultūros draugija. Įvairių mokslo šakų požiūriu tyrė su Lietuva susijusias problemas, rinko tautosaką, liaudies meną, archeologinius radinius, rankraščius, lietuviškus spaudinius, geologijos, biologijos ir zoologijos eksponatus, leido mokslo leidinius, vadovėlius, rengė paskaitas, rūpinosi istorijos paminklų apsauga. 

Draugijai priklausė ilgametis draugijos pirmininkas Jonas Basanavičius, Juozas Balčikonis, Kazimieras Būga, Liudas Gira, Jonas Jablonskis, Jonas Vileišis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Žemaitė ir kiti Lietuvos mokslo bei kultūros veikėjai, užsienio mokslininkai lituanistai. 1941 m. draugijos veiklą perėmė Mokslų akademija.