Lietuvių tautininkų sąjunga

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvių tautininkų sąjunga

(Tautininkų sąjunga), politinė partija, veikusi 1924-1940 m. Įkurta susivienijus Tautos pažangos partijai ir Lietuvos žemdirbių sąjungai. Partijos organizatoriai ir ideologai buvo A. Smetona, A. Voldemaras, J. Tumas.

1926 m. III Lietuvos Seimo rinkimuose gavo 3 vietas. Po 1926 m. perversmo tautininkams atiteko visa politinė valdžia Lietuvoje. K. Grinius buvo priverstas prezidento pareigas perduoti A. Smetonai, ministru pirmininku tapo A. Voldemaras. Vienpartinio tautininkų valdymo laikotarpiu partija sustiprėjo. 1938 turėjo 13 tūkst. narių. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, daug tautininkų pasitraukė į Vakarus ir susitelkė į lietuvių tautinį sąjūdį, dalyvavo VLIK veikloje.