Lietuvos liaudies kariuomenė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvos liaudies kariuomenė

(Liaudies kariuomenė), 1940 m. liepos 3 d. sovietų reorganizuota Lietuvos Respublikos kariuomenė. Pakeista vadovybė, panaikinta tautinė atributika, įvesta politinių vadovų institucija, įdiegta sekimo sistema, skleista propaganda dėl Lietuvos prisijungimo prie SSRS. Liepos 30 d. reorganizuota į 29-ąjį teritorinį šaulių korpusą ir įjungta į Raudonosios armijos sudėtį.

Atsiųsta apie 300 rusų komisarų ir politvadovų, lietuviai politvadovai nušalinti. Dauguma korpuso divizijų dislokuotos Vilniuje. 1941 m. birželio 14 d. Pabradės ir Varėnos poligonuose dislokuotose korpuso divizijose įvykdyti masiniai karininkų areštai. 1940 m. birželio 22 d. kilus Vokietijos ir SSRS karui, apie 5 tūkst. kareivių iš korpuso išsilaisvino. Liaudies kariuomenės laikotarpiu sovietai išžudė arba areštavo apie 500 karininkų ir apie 6 tūkst. puskarininkių bei kareivių.