Lietuvos Nepriklausomybės kovos

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvos Nepriklausomybės kovos

Nepriklausomybės kovos
Nepriklausomybės kovos
Nepriklausomybės kovos
Nepriklausomybės kovos
atsikuriančios Lietuvos valstybės kovos 1919-1920 m. su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, siekusiais sutrukdyti atkurti nepriklausomybę. Prasidėjo 1919 m. pradžioje įsiveržus bolševikų kariuomenei ir baigėsi 1920 m. rudenį lenkų L. Želigovskio vadovaujamai armijai užėmus Vilniaus kraštą.