Lietuvos Sovietų Respublika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvos Sovietų Respublika

marionetinis valstybinis darinys, gyvavęs nuo 1918 m. gruodžio iki 1919 m. vasario pabaigos Sovietų Rusijos užgrobtoje Lietuvos teritorijoje.

1918 m. rugsėjo mėn. Sovietų Rusijos tautybių reikalų komisaras J. Stalinas nurodė V. Kapsukui vykti į Lietuvą, sudaryti ten vyriausybę ir jos vardu paskelbti sovietų respubliką. Tačiau Lietuvoje komunistai vieni neįstengė paimti valdžios. Gruodžio 10 d. V. Kapsukas pasitraukė į Daugpilį, kur jau buvo dislokuota Raudonoji armija. Jis atsivežė ir manifesto projektą, kuriuo turėjo būti skelbiama sovietų valdžia Lietuvoje. Gruodžio 19 d. manifestas išspausdintas „Izvestijose“ (Maskvoje), nors ant jo pažymėta 16 dienos data. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmus Raudonajai armijai, pradėjo veikti V. Kapsuko vyriausybė. Ji organizavo Lietuvos Sovietų (originale – Tarybų) Respublikos valdžios institucijas. Sausio 16 d. Minsko bei Gardino gubernijų teritorijas prijungus prie Lietuvos Sovietų Respublikos, susidarė Lietuvos ir Baltarusijos SR (vad. Litbelas). Sovietinis valstybingumas Lietuvoje turėjo tapti pasaulinės revoliucijos startu, arba užkarda, apsaugančia Sovietų Rusiją. Lietuvių tautos apsisprendimas ignoruotas.