Lietuvos SSR

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvos SSR

(LSSR, LTSR, Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika, Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika), 1940 m. liepos 21 d. prosovietinio Liaudies seimo paskelbtas valstybinis administracinis darinys, gyvavęs iki 1990 m. 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS AT VII sesijoje LSSR buvo paskelbta SSRS sąjungine respublika.

1941 m. kilus Vokietijos-SSRS karui, sovietinės valdžios įstaigos iš Lietuvos buvo evakuotos į SSRS gilumą. 1944 m. prasidėjus antrajai Lietuvos sovietinei okupacijai, atkurtos LSSR valdžios ir valdymo institucijos. Sovietinis režimas, nepaisant totalitarinio jo pobūdžio, sudarė galimybes LSSR, kaip administraciniame padalinyje, vystyti tam tikros specifikos ūkį bei kultūrą. Politinių permainų SSRS veikiama 1989-1990 m. pradžioje LSSR AT priėmė Konstitucijos pataisas dėl LSSR įstatymų viršenybės prieš SSRS įstatymus, pripažino negaliojančia 1940 m. Liaudies seimo deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS. 1990 m. kovo 11 d. į LSSR AT išrinkti Sąjūdžio atstovai paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe ir pavadino ją Lietuvos Respublika.