Lietuvos Steigiamasis Seimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lietuvos Steigiamasis Seimas

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akte numatyta institucija, kuri turėjo būti išrinkta demokratiniu būdu ir nustatyti Lietuvos „valstybės pamatus“ bei santykius su kitomis valstybėmis. Dėl Nepriklausomybės kovų išrinktas tik 1920 m. balandžio 14-15 d. Seimo pirmininku išrinktas krikščionis demokratas Aleksandras Stulginskis, jis paskelbtas Lietuvos prezidentu.

Iš visuotiniuose, tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinę sistemą išrinktų 112 narių 59 atstovavo krikščionių demokratų bloką, 28 valstiečių sąjungą ir socialistus liaudininkus, 12 socialdemokratus, 6 žydus, 3 lenkus, 1 vokiečius ir 3 nepartinius. Dirbant Seimui, 1920 m. liepos 12 d. sudaryta taikos sutartis su Rusija, Lietuva daugumos pasaulio valstybių buvo pripažinta nepriklausoma de jure, 1921 m. Lietuva priimta į Tautų Sąjungą. Priimti svarbūs įstatymai – Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo (1922), žemės reformos (1922), valiutos (1922; įvesta Lietuvos valiuta litas) ir kiti (iš viso per 300). Svarbiausias darbas – 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Respublikos Konstitucija.