Liubomirskio rokošas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Liubomirskio rokošas

(Lubomirskio rokošas), Lenkijos didžiojo maršalkos ir lauko etmono J. S. Liubomirskio 1665-1666 m. surengtas ginkluotas maištas prieš ATR valdovo Jono Kazimiero ir jo žmonos Liudvikos Marijos politiką, pirmiausia prieš pastangas apriboti bajorų įtaką ir sustiprinti karaliaus valdžią.

J. S. Liubomirskis vadovavo daugelio Lenkijos didikų ir bajorų opozicijai prieš karaliaus valdžios stiprinimą. Pasitraukęs į emigraciją, Austrijos ir Prūsijos lėšomis samdytos kariuomenės ir dalies Lenkijos samdinių remiamas Liubomirskis įsiveržė į Lenkiją. 1666 m. pradėjo atvirą maištą (rokošą). 1666 m. ties Matvi (Matwi) sumušė karaliaus pajėgas, bet netrukus susitaikė su Jonu Kazimieru (Liubomirskį nustojo remti Austrija ir Brandenburgas). Jonas Kazimieras buvo priverstas atsisakyti planuotų reformų.