Lozanos konferencija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lozanos konferencija

1922-1923 m. Lozanoje (Šveicarija) vykusi tarptautinė konferencija dėl Antantės šalių taikos su Turkija ir plaukiojimo Juodosios jūros sąsiauriais.

Dalyvavo 11 valstybių, JAV – stebėtojo teisėmis, o Bulgarija ir Sovietų Rusija – tik svarstant sąsiaurių klausimą. Buvo pasirašyta Lozanos taika ir sąsiaurių režimo konvencija, kurioje buvo numatyta demilitarizuoti sąsiaurių zoną, leisti jais plaukioti visų valstybių prekiniams ir tam tikrus apribojimus karo laivams.