Lozoraitis Stasys (jaunesnysis)

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lozoraitis Stasys (jaunesnysis)

(1924-1994), Lietuvos diplomatas.

Nuo 1943 m. dirbo lietuvių pasiuntinybėje Vatikane. 1944-1948 m. studijavo teisę Romos universitete. Dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje. Nuo 1950 m. priklausė Tarptautinės tremtinių intelektualų sąjungos valdybai, bendradarbiavo leidiniuose „Santarvė“, „Europos lietuvis“, italų spaudoje, 1946-1948 m. – „Lietuvių balso“ redakcijoje. Nuo 1968 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Vašingtone, nuo 1970 m. – Lietuvos atstovas Vatikane. 1991 m. paskirtas Lietuvos Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1992 m. grįžo į Lietuvą. 1993 m. kandidatavo rinkimuose į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Rinkimuose patyręs nesėkmę, toliau dirbo Lietuvos ambasadoriumi JAV. 1993 m. pradėjo eiti Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasadoriaus pareigas Italijoje.