Lozoraitis Stasys (vyresnysis)

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lozoraitis Stasys (vyresnysis)

St. Lozoraitis
St. Lozoraitis
(1898-1983), Lietuvos diplomatas.

1918-1923 m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje. 1923-1929 m. Lietuvos diplomatas Vokietijoje, 1929-1932 m. – Vatikane. 1932-1934 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos politikos departamento direktorius. 1934-1938 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. 1939-1940 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. 1940 m. birželio 2 d. S. Lozoraičiui buvo pavestos visų užsienyje likusių Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovo pareigos. Inicijavo Pabaltijo valstybių santarvės sutarties pasirašymą Ženevoje 1934 m. Nuo 1935 m. Paryžiaus tarptautinės diplomatinės akademijos narys.