Lucko suvažiavimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lucko suvažiavimas

Luckas
Luckas
1429 m. Lucke įvykęs Lietuvos ir Lenkijos valdovų – Vytauto ir Jogailos – susitikimas su Šv. Romos imperatoriumi ir Vengrijos karaliumi Zigmantu I. Jame buvo iškelta Vytauto vainikavimo Lietuvos karaliumi idėja.

Suvažiavime dalyvavo Maskvos, Tverės didžiųjų kunigaikščių, popiežiaus, Kryžiuočių ordino, Bizantijos imperatoriaus, Danijos, Moldavijos ir Aukso ordos pasiuntiniai. Čia buvo svarstyta husitų problema, Moldavijos padalijimas tarp Vengrijos ir Lenkijos, Kryžiuočių ordino ir Lenkijos nesutarimai dėl sienų, Danijos konfliktas su Hanza, katalikų ir stačiatikių bažnyčių unija. Suvažiavimo pabaigoje Zigmantas I iškėlė Vytauto vainikavimo Lietuvos karaliumi klausimą. Jogaila, iš pradžių pritaręs Vytauto vainikavimui, vėliau Lenkijos ponų verčiamas savo sutikimą atšaukė. LDK paskelbimo karalyste klausimas liko neišspręstas.