Lukšys Povilas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Lukšys Povilas

(1886-1919), pirmas kareivis, žuvęs kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Mokėsi Surviliškio pradžios mokykloje, tarnavo rusų kariuomenėje. Kuriantis Lietuvos kariuomenei, suorganizavo savanorių grupę, su kuria priimtas į Kėdainių srities apsaugos būrį būrininku. Dalyvavo kovose su bolševikais prie Kėdainių. Paskirtas žvalgybos būrio viršininko pavaduotoju. Žuvo vykdydamas žvalgybos užduotį. Palaidotas Kėdainiuose.