Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mačys-Kėkštas Jonas

(1867-1902), poetas, publicistas. Jo bute 1896-1897 m. buvo redaguojami „Varpas“ ir „Ūkininkas“.

1886-1900 m. dirbo caro valdžios įstaigose. Dalyvavo tautiniame lietuvių sąjūdyje, prisidėjo prie „Varpo“, „Ūkininko“ leidimo, platino lietuvišką spaudą. Po 1900 m. išvyko į JAV. Leidinio „Vienybė lietuvninkų“ redaktorius. Rašė straipsnius publicistikos, literatūros, visuomenės gyvenimo temomis. Rašė eilėraščius (rinkinys „Eilės“ (1919)), išvertė J. V. Getės, H. Heinės, V. Hugo, M. Lermontovo, A. Puškino ir kitų kūrinių.