Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Makartis Džozefas

(Joseph McCarthy; 1909-1957), JAV politikas. 1946-1957 m. senatorius. Respublikonas. Prieš komunistines organizacijas nukreiptų įstatymų iniciatorius ir autorius.

Nuo 1953 m. vadovavo Senato komisijai valstybinių įstaigų veiklos klausimais. Išgarsėjo žygiais prieš Valstybės departamentą, kuris, jo žodžiais tariant, buvo pilnas komunistų. Jo apkaltinti žmonės dažniausiai netekdavo darbo. Dž. Makarčio antikomunistinė veikla darė įtaką XX a. 6 deš. šalies vidaus politikai, gavusiai makartizmo pavadinimą, reiškiantį persekiojimą, paremtą neįrodytais faktais.