Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Makiavelizmas

politinė doktrina, pasisakanti už bet kokių moralių ir amoralių priemonių taikymą įgyvendinant politinius tikslus.

Terminas kilęs iš italų filosofo ir politiko N. Makiavelio pavardės. Teoriniuose darbuose, išanalizavęs savo gyvenamosios epochos realijas, filosofas darė išvadą, kad tautos ir valstybės labui valdovas gali naudotis bet kokiomis priemonėmis. Griežtai atskyrė politiką ir moralę. Kasdieniniame vartojime terminas įgijo negatyvų atspalvį, reiškia cinizmą, moralinių normų nepaisymą, klastą ir veidmainystę siekiant savanaudiškų tikslų.

Portretai

Ernstas Hekelis
Ernstas Hekelis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.