Mandatinė teritorija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mandatinė teritorija

Vokietijos kolonijos ir kai kurios Osmanų imperijos valdos, kurias šioms valstybėmas pralaimėjus I pasaulinį karą Tautų Sąjunga įgaliojo Tautų Sąjungos vardu valdyti karo laimėtojas D. Britaniją, Prancūziją, Belgiją, Japoniją. P. Afrikos Sąjungą, Australijos Sąjungą, Naująją Zelandiją.

Tautų Sąjungos mandatų sistema baigėsi 1946 m., kada beveik visos mandatinės teritorijos tapo JTO globojamomis teritorijomis. Dabartiniu metu visos buvusios mandatinės teritorijos yra nepriklausomos valstybės.