Marksas Karlas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Marksas Karlas

K. Marksas
K. Marksas
(Karl Marx; 1818-1883), Vokietijos politinis filosofas, sociologas, ekonomistas, darbininkų judėjimo organizatorius. Socializmo politinės teorijos pradininkas.

Studijavo teisę, filosofiją, istoriją, meno istoriją Bonos ir Berlyno un-tuose. 1841 m. jam buvo suteiktas Jenos un-to filosofijos mokslų daktaro laipsnis. Tačiau akademinės karjeros nesiekė, tapo žurnalistu ir bendradarbiavo kairiosios orientacijos spaudoje, buvo vienas laikraščio „Rheinische Zeitung“ redaktorių Kelne. Nuo 1844 m. bendradarbiavo su F. Engelsu. 1847 m. kartu su juo parašė ir paskelbė „Komunistų partijos manifestą“. Po 1848 m. Europos revoliucijų pralaimėjimo su šeima persikėlė į Londoną, kur gyveno iki gyvenimo pabaigos. Istorijoje propagavo pažangos idėją. Pasak K. Markso, istorijos raidą lemia ekonominiai dėsniai (gamybinių jėgų ir gamybinių santykių dialektika). Visuomenės istorija – klasių kovos istorija, o jos galutinis tikslas – neklasinės visuomenės sukūrimas. K. Markso darbai padėjo atsirasti šiuolaikinei sociologijai, paveikė istorijos tyrinėjimus. Jo dialektinis bei istorinis materializmas tapo įtakingiausia šių laikų filosofine srove (marksizmu), kurią išplėtojo ir panaudojo revoliucijai Rusijoje V. Leninas.