Marksizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Marksizmas

politinė, ekonominė ir socialinė doktrina, sukurta XIX a. K. Markso ir jo sekėjų.

Visuomenės susiskaldymą į klases ir socialinę nelygybę marksizmas aiškina ekonominėmis priežastimis ir teigia, kad kapitalistinė ekonominė sistema yra paskutinė sistema, kuri reprodukuoja socialinę nelygybę. Ilgainiui, augant ir tobulėjant gamybos priemonėms, susiskaidymas į klases išnyksiąs ir įsiviešpatausianti socialinė lygybė. Marksizmas visų pirma buvo skirtas aiškinti valstybės vidaus politikos esmei, tačiau jo sekėjai ir šalininkai pritaikė jį ir tarptautinės politikos tyrinėjimams.