Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Materializmas

(pranc. materialisme iš lot. materialis – daiktinis, medžiaginis):
1. filosofijos kryptis, aiškinanti pasaulį kaip materialią tikrovę; sąmonę laiko tos tikrovės materialiu atspindžiu ir materialios veiklos funkcija;
2. visko vertinimas naudos, praktinio išskaičiavimo požiūriu.