Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Matulaitis Stasys

(1866-1956), publicistas, gydytojas, istorikas. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1895-1896 m. „Ūkininko“ redaktorius.

1896 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. 1898-1901m. buvo tremtyje Rusijoje. 1906-1907 m. kartu su V. Kapsuku redagavo laikraščius „Naujoji gadynė“ ir „Skardas“, 1917-1918 m. – „Socialdemokratas“. 1927-1937 m. gyveno Minske. 1934-1937 m. Baltarusijos mokslų akademijos akademikas. 1945 m. apsigyveno Vilniuje, iki 1948 m. dirbo Istorijos institute. Rašė ir vertė publicistines ir mokslo populiarinimo brošiūras, sukūrė eilėraščių, apsakymų, satyrinių apysakų, istorijos darbą „1863 metai Lietuvoj“ (1933).

Portretai

Georgijus Žukovas
Georgijus Žukovas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.