Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mažasis seimas

Kaune laikinai (1920-1921) veikusi Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamoji institucija. Jį sudarė Steigiamasis Seimas, dėl Lenkijos agresijos priverstas nutraukti darbą. Mažajame seime buvo 6 nariai, vadovaujami pirmininko A. Stulginskio.