Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mažoji Lietuva

istorinė sritis, susidariusi XVI a. apibus Priegliaus, jo intakų ir Nemuno žemupio baseine. 1525-1871 m. priklausė Prūsijos kunigaikštystei ir karalystei, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijai.