Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mažoritarinė rinkimų sistema

žr. daugumos atstovavimo rinkimų sistema.