Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mazovija

istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine.

Apytikriai sutampa su dabartinėmis Lodzės, Skernevicų, Plocko, Varšuvos, Cechanovo, Lomžos vaivadijomis. Srities centru buvo Plockas. Nuo X a. pradžios Mazovija įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. XII a. viduryje suskilo į smulkias kunigaikštystes, tačiau jos buvo įjungtos į Lenkijos karalystę.