Mažvydas Martynas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mažvydas Martynas

(lot. Martinus Mosuidius; apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, reformacijos veikėjas.

Spėjama, kad kilęs iš Pietų Žemaitijos. 1539-1542 m. dėstė A. Kulviečio įsteigtoje Vilniaus aukštesniojoje evangelikų mokykloje, buvo persekiojamas už dalyvavimą reformacijos judėjime. Kunigaikščio Albrechto Branderburgiečio kviečiamas išvyko į Karaliaučių, ten baigė universitetą ir įgijo bakalauro laipsnį. Po studijų paskirtas Ragainės kunigu. 1547 m. parengė pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmusa prasti žadei“. Eiliuotoji jo prakalba – pirmasis originalus lietuviškas eilėraštis. M. Mažvydas dar parengė ir išleido: „Giesmų Šv. Ambraziejaus“ (1549); „Forma krikštymo“ (1559); „Parafrazės“ (1589); taip pat parengė dviejų dalių „Giesmes krikščioniškas“, kurias 1566-1570 m. išleido B. Vilentas.