Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Medininkų mūšis

1320 m. liepos 27 d. netoli Medininkų (dab. Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių.

Kryžiuočių kariuomenė – 40 riterių, Klaipėdos įgulos kariai, sembų vitingai – vadovaujama Ordino maršalo Henriko Plockės užpuolė Medininkų žemę. Dalis kryžiuočių pasklido plėšti apylinkių. Žemaičiai netikėtai smogė jų pagrindinėms jėgoms. Žuvo maršalas, 29 riteriai, daug vitingų. Į nelaisvę buvo paimtas Sembos fogtas Gerardas Rudė. Mūšis sustabdė Kryžiuočių ordino puolimus į Medininkų žemę iki pat Gedimino sudarytų su kryžiuočiais paliaubų 1324-1328 m.