Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Mėnulio kalendorius

laiko skaičiavimo sistema, sudaryta remiantis tarpais tarp vienodų Mėnulio fazių – sinodiniu mėnesiu, kurį sudaro 29,5306 paros.