Merkys Vytautas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Merkys Vytautas

(1929-2012), lietuvių istorikas. Tyrinėjo XIX a.-XX a. pradžios Lietuvos istoriją.

Nuo 1953 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1987-1992 m. buvo Lietuvos istorijos instituto direktorius. Parašė veikalus „Vilniaus miesto istorija: Nuo seniausių laikų ligi Spalio revoliucijos (su kitais, 1968), „Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.)“ (1978), „Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pab.-XX a. pr.“ (1982), „Knygnešių laikai. 1864-1904“ (1994), „Draudžiamos lietuviškos spaudos kelias 1864-1904“ (1994), „Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo“ (1999) ir kt.