Metafizika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Metafizika

(gr. (ta) meta (ta) physika – tai, kas yra po fizikos):
1. idealistinės filosofijos šaka, tirianti vad. antjutiminius būties ir pažinimo pradus;
2. nemoksliškos, atitrūkusios nuo tikrovės spekuliatyvios idėjos, nesuprantamos išvados;
3. mąstymo metodas, atskleidžiantis reiškinius tik jų pastovumo ir mechaninių bei kiekybinių ryšių aspektu.