Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Meternichas Klemensas

(1773-1859), Austrijos kunigaikštis, diplomatas, politikas. 1815-1815 m. Vienos kongrese jo iniciatyva priimti nutarimai, kuriais atkurta senoji tvarka Europoje, sukurta Šventoji sąjunga.