Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Milano ediktas

313 m. Rytų Romos imperatoriaus Licinijaus paskelbtas aktas, kuriuo imperijoje nustatyta visų religijų lygybė. Parengtas kartu su Vakarų Romos imperatoriumi Konstantinu I Didžiuoju. Garantavo tikybos laisvę krikščionims, grąžino jiems anksčiau atimtus kulto pastatatus, panaikino jų teisių apribojimus.