Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Minas

(gr. Mins), mitinis Kretos salos valdovas, Dzeuso ir Europos sūnus. Garsėjo labirintą primenančiais rūmais. Kretos salos kultūra jo garbei buvo pavadinta Mino kultūra.